Handelingsprotocol huiselijk geweld en kindermishandeling KNH PDF Afdrukken E-mailadres

Aan de inhoud van deze website wordt nog gewerkt!


Dit is het online regionaal handelingsprotocol huiselijk geweld en kindermishandeling

Om terug te keren naar www.huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl klik hier of op het logo.

Bij een sluitende aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld werken meerdere instanties samen rond het gezin. Daarom is het noodzakelijk dat professionals en vrijwilligers weten hoe te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld en wie zij op welk moment kunnen inschakelen. Het eigen handelen en samenwerking worden vergemakkelijkt wanneer organisaties een gezamenlijk regionaal handelingsprotocol hebben.

De inhoud van de eigen instellingsprotocollen en meldcode zijn door de instellingen zelf samengesteld.


Zo zijn er ook aandachtsfunctionarissen aangesteld binnen de verschillende instellingen. Deze zijn te vinden in het besloten gedeelte aandachtsfunctionarissen.

Zie ook: